குழு தாவா – வீராணம் கிளை

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் வீராணம் கிளை சார்பாக
01-10-2015 அன்று குழு தாவா நடைபெற்றது.