குழு தாவா – கொல்லாபுரம் கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் கொல்லாபுரம் கிளை சார்பாக
26-10-2015 அன்று இஷா தொழுகைக்கு பிறகு குழு தாவா
நடைபெற்றது.