குழந்தை வளர்ப்பு – பட்டணம் கிளை பயான்

குமரி மாவட்டம் பட்டணம் கிளையில் கடந்த 18-2-2012 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் கபீர் அவர்கள் குழந்தை வளர்ப்பு என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.