“குழந்தை வளர்ப்பு-தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சிமாவட்டம்  தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக 14/9/2014 அன்று  பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. “குழந்தை வளர்ப்பு” என்ற தலைப்பில்  உரையாற்றினார்கள்……………………………