குழந்தை வளர்ப்பு” -தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம்  தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 17/9/2014 அன்று  பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. “குழந்தை வளர்ப்பு” என்ற தலைப்பில்  உரையாற்றினார்கள்…………….