குழந்தை வளர்பில் பெற்றொர்களின் பங்கு – ஏர்போர்ட் கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக கடந்த  02-10-2013 அன்று  பெண்கள் பயான்  நடைபெற்றுது. இதில் சகோ.கவுஸ் பாட்ஷா அவர்கள் ”குழந்தை வளர்பில் பெற்றொர்களின் பங்கு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………..