குர் ஆன் வகுப்பு – தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக 03/05/2013 அன்று குர் ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது.இதில் சகோ. ஷேக் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……….