குர் ஆன் ஒரு வாழும் அற்புதம் – பேர்ணாம்பட் கிளை பயான்

வேலூர் மாவட்டம் பேர்ணாம்பட் கிளை சார்பாக கடந்த 22-09-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.குல்சார் நவ்மன் அவர்கள் “குர் ஆன் ஒரு வாழும் அற்புதம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………….. …