குர்பானி சட்டங்கள் – தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை நோட்டிஸ்கள் விநியோகம்

திருச்சி மாவட்டம் தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று குர்பானி சட்டங்கள் என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……