குர்பானி சட்டங்கள் – செங்கோட்டை  கிளை மெகா போன் பிரச்சாரம்

நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை  கிளை சார்பாக கடந்த 03-10-2013 அன்று மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.மைதீன் அவர்கள் “குர்பானி சட்டங்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………….