குர்பானி சட்டங்கள் – கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை பெண்கள் பயான்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி அஸ்ரப் நிஷா அவர்கள் ”குர்பானி சட்டங்கள்” என்ற தலைப்பிலும் சகோதரி நஜ்முல் நிஷா அவர்கள் ”விபச்சாரம்” என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினார்கள்………………..