குர்பானி சட்டங்கள் – அந்தலூஸ் கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம்  அந்தலூஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 04-10-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சேக்  அவர்கள் ”குர்பானி சட்டங்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………..