குர்பானியின் பின்னணி – மங்கலம் கிளை பயான்

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.தவ்பீக்  அவர்கள் “குர்பானியின் பின்னணி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………..