குர்பானியின் சட்டங்கள் – வேலூர் கிளை பெண்கள் பயான்

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஷுஹைபா அவர்கள் ”குர்பானியின் சட்டங்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………