குர்பானியின் சட்டங்கள் – நல்லூர் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருப்பூர் மாவட்டம்  நல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 04-10-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.
 இதில் சகோ.சதாம் ஹுசைன்  அவர்கள் “குர்பானியின் சட்டங்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……..