குர்பானியின் சட்டங்கள் – குடந்தை கிளை பெண்கள் பயான்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் குடந்தை கிளை சார்பாக கடந்த  06-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் ”குர்பானியின் சட்டங்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………