குர்பானியின் சட்டங்கள் – ஏர்போர்ட் கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றுது. இதில் சகோதரி அப்சானா அவர்கள் ”குர்பானியின் சட்டங்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………….