குர்பானியின் ஒழுங்குகள் – மஸ்கட் மண்டலம் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

மஸ்கட் மண்டலத்தில் கடந்த 25-09-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜமாலுதீன் அவர்கள் ”குர்பானியின் ஒழுங்குகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். பின்னர் சகோதரர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………………….