குர்பானின் சிறப்பு – கோயம்பேடு  கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம்  கோயம்பேடு  கிளை சார்பாக கடந்த 05-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான்  நடைபெற்றது. இதில் ”குர்பானின் சிறப்பு”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினர்கள்………………