குர்ஆன் ஹதீஸ் பேணர்கள் – நம்புதாளை

இராமநாத புரம் மாவட்டம் நம்புதாளை கிளையில் கடந்த 27-2-2012 அன்று குர்ஆன் ஹதீஸ் பேணர்கள் வைக்கப்பட்டு தஃவா செய்யப்பட்டது.