குர்ஆன் ஹதீஸ் பேணர்கள் – கள்ளக்குரிச்சி

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி கிளையின் சார்பாக 20-02-2012 அன்று குர்ஆன் ஹதீஸ் பேணர்கள் வைக்கப்பட்டது.