“குர்ஆன் விளக்கவுரை” குர்ஆன் வகுப்பு – மலேசியா மண்டலம் கோலாலம்பூர் கிளை