“குர்ஆன் விளக்கவுரை ” குர்ஆன் வகுப்பு – மலேசிய மண்டலம் கோலாலம்பூர் கிளை