“குர்ஆன் விளக்கம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – செங்கோட்டை கிழக்கு