குர்ஆன் வசன பேனர்கள் – நாச்சிகுளம்

திருவாரூர் மாவட்டம் நாச்சிகுளம் கிளையில் கடந்த 04/04/2012 அன்று குர்ஆன் வசன பேனர்கள் வைக்கப்பட்டு தஃவா செய்யப்பட்டது.