குர்ஆன் வகுப்பு – S.V. காலனி கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் S.V. காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2013 அன்று  குர்ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது………….