குர்ஆன் வகுப்பு – S.V. காலனி கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் S.V. காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 11-10-2013 அன்று குர்ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் “இப்ராஹீம் நபியின் தியாகமும் படிப்பினையும் ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………….