குர்ஆன் வகுப்பு – ஹோர் அல் அன்ஸ்

துபை TNTJ ஹோர் அல் அன்ஸ் கிளை மர்கசில் கடந்த 16/05/2013 வியாழன் அன்று இஷா தொழுகைக்குப் பின்பு குர்ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது.

இதில் கிளை சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டனர்.அல்ஹம்துலில்லாஹ்