குர்ஆன் வகுப்பு – தரமணி

தென் சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளையில் கடந்த 26.3.2012 அன்று குர்ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது.