குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு – நெற்குன்றம்

திருவள்ளுளுர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளையில் தினந்தோறும் பெரியவர்களுக்கான குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்ற வருகி்ன்றது.