“குர்ஆன் கூறும் பிராத்தனை” – சித்தா கேம்ப் கிளை நோட்டிஸ்கள் விநியோகம்

மும்பை மண்டலம் சித்தா கேம்ப் கிளை சார்பாக கடந்த  06-09-2013 அன்று “குர்ஆன் கூறும் பிராத்தனை” என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………….