குரோம்பேட்டை கிளை-தஃவா

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக 18-9-14 அன்று  ”  சூனியம் சவால் போஸ்டார்கள் ஓட்டப்பட்டது………………….