குரான் ஹதிஸை மட்டும் பின்பற்றுவோம் – வேலூர் கிளை பெண்கள் பயான்

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளையில் கடந்த 01.09.2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சஹுபா ஆலிமா  அவர்கள் குரான் ஹதிஸை மட்டும் பின்பற்றுவோம் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். சகோதரிகள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்.