குரான் தர்ஜிமா – மந்தாரம்புதூர் கிளை

குமரி மாவட்டம் மந்தாரம்புதூர் கிளை சார்பாக 06/05/2015 அன்று இஷா தொழுகைக்குப் பிறகு குரான் தர்ஜிமா வாசிக்கப்பட்டது.