குரான் அன்பளிப்பு – ஆலங்குடி கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி கிளை சார்பில்
09-10-2015 அன்று கிறிஸ்த்துவ மதத்தை சேர்ந்த சகோதரருக்கு இஸ்லாம் குறித்து விளக்கி தமிழ் குரான் இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.