குமரி : முஸ்லிம்களின் வாழ்வுரிமைப் போராட்டம்

குமரி மாவட்டத்தில் கடந்த 14-2-2012 முஸ்லிம்களின் வாழ்வுரிமைப் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த செய்தி பத்திரிக்கைகளில் வெளியானது.