குமரி மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம்

குமரி மாவட்டத்தில் கடந்த 14-09-2014 அன்று செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் குறித்து உரையாற்றினார்கள்…………………….