குபானியின் சட்டங்கள் – கூனிமேடு கிளை பெண்கள் பயான்

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் கூனிமேடு கிளையில் கடந்த 06-09-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி சுமையா அவர்கள்  ”குபானியின் சட்டங்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………