குன்னூர் கிளை பெண்கள் பயான்

கடந்த 15-4-2012 அன்று நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் கிளையில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.