“குடும்பவியல் மற்றும் அமல்கள்” – திருவாரூர் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-05-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.அப்துல்லாஹ் அவர்கள் “குடும்பவியல் மற்றும் அமல்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……..