குடந்தை கிளை தஃவா

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் குடந்தை கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று சென்னை மண்ணடியில் நடைபெற்ற  பொதுகூட்டதை குடந்தை மர்கஸில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது………………..