கீழக்கரை தெற்கு தெரு கிளையில் ரூபாய் 12 ஆயிரம் நிதியுதவி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு தெரு கிளையில் கடந்த 4-9-2011 அன்று ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.

மேலும் கடந்த3-9-2011 அன்று மற்றுமொரு ஏழை  பெண்ணிற்கு ரூபாய் ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.

மேலும் கடந்த 2-9-2011 அன்று மற்றுமொரு ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.

மேலும் கடந்த 2-9-2011 அன்று மற்றுமொரு ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.

மேலும் கடந்த 1-9-2011 அன்று மற்றுமொரு ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.

மேலும் கடந்த 27-8-2011 அன்று மற்றுமொரு ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.

மேலும் கடந்த 1-9-2011 அன்று மற்றுமொரு ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.