கீழக்கரை கிழக்கு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை கிழக்கு கிளையின் சார்பாக கடந்த 14-05-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது….