கிளை தர்பியா – வண்டிமேடு கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் வண்டிமேடு கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 28/11/2016 அன்று கிளை தர்பியா நடைபெற்றது.

தலைப்பு: ஹிஜாப்்
உரையாற்றிவர்(கள்): அஷரஃபுத்்தீன்்
பேச்சாளர்: மாநிலப் பேச்சாளர்