கிளை தர்பியா – செல்வபுரம் (தெற்கு)

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் செல்வபுரம் (தெற்கு) கிளை சார்பாக கடந்த 24/02/2017 அன்று கிளை தர்பியா நடைபெற்றது.

தலைப்பு: தாவாபணியின்முக்கியதுவம
உரையாற்றிவர்(கள்): அப்துர் ரஹிம்
பேச்சாளர்: மாநிலப் பேச்சாளர்