கிறிஸ்துவ சகோதர்களிடம் தஃவா – திண்டுக்கல்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் திண்டுக்கல் நகரில் கடந்த 30-3-2012 அன்று கிறிஸ்துவ சகோதரர்ளிடம் விவாத டிவிடி வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.