கிறிஸ்தவ பாதிரியாருக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் – குளச்சல் கிளை

குமரி மாவட்டம் குளச்சல் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று கிறிஸ்தவ பாதிரியாருக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் மற்றும் நூல்கள் , டிவிடிகள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………………………………..