காவிகளின் சூழ்ச்சி கயிறா? அல்லாஹ்வின் சுவனக்கயிறா? – ஷாஃபியா கிளை வாராந்திர மார்க்கச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

அபுதாபி மண்டல ஷாஃபியா கிளை மர்க்கஸில் கடந்த 06-08-2015 அன்று வாராந்திர மார்க்கச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.நவாஸ்
அவர்கள் ”காவிகளின் சூழ்ச்சி கயிறா? அல்லாஹ்வின் சுவனக்கயிறா?” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்கள்.
அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………….