காவல் துறை அதிகாரிக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் – மந்தைவேளி கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் மந்தைவேளி கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று காவல் துறை அதிகாரிக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம்  மற்றும் நூல்கள் , டிவிடிகள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………………….