”காலத்தை வீண் அடிக்காதே” – எம்.கே.பி.நகர் கிளை பெண்கள் பயான்

வட சென்னை மாவட்டம் எம்.கே.பி.நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 18-05-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.பஷிர் அவர்கள் ”காலத்தை வீண் அடிக்காதே ”என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…